มีนาคม 19

0 comments

ข้อดีของการทำธุรกิจแพลตฟอร์มออนไลน์

การทำธุรกิจแพลตฟอร์มออนไลน์ (Online platform business) มีข้อดีมากมายต่อผู้ประกอบการ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

  1. ประหยัดค่าใช้จ่าย: การทำธุรกิจแพลตฟอร์มออนไลน์มีค่าใช้จ่ายที่ต่ำกว่าการทำธุรกิจแบบดั้งเดิม เนื่องจากไม่ต้องใช้ทรัพยากรในด้านการเช่าที่ต้องใช้สำหรับการทำธุรกิจ และยังไม่ต้องใช้ทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาพื้นที่ธุรกิจ ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายได้อย่างมาก
  2. เปิดโอกาสให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้ากว้างขวาง: การทำธุรกิจแพลตฟอร์มออนไลน์สามารถเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่กว้างขวางมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าที่สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้ดี และอยู่ในระดับอายุที่ใช้เทคโนโลยีได้
  3. การเชื่อมโยงธุรกิจระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย: การทำธุรกิจแพลตฟอร์มออนไลน์เป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงธุรกิจระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย โดยช่วยให้ผู้ขายสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้อย่างง่ายดาย และผู้ซื้อสามารถเลือกซื้อสินค้าหรือบริการที่ต้องการได้อย่างง่าย สะดวกสบาย

ส่วนนี้ก็เป็นข้อดีหลักๆ ของ ธุรกิจแพลตฟอร์มออนไลน์ เราจะเห็นได้ว่านี่เป็นโอกาสของผู้เลือกใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ในการทำธุรกิจ


Tags

ข้อดีของธุรกิจแพลตฟอร์ม, แพลตฟอร์มออนไลน์ดียังไง, แพลตฟอร์มออนไลน์ดีไหม


You may also like

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

สนใจเข้าร่วมโปรเจคกับเรา?

>