มีนาคม 19

0 comments

ธุรกิจแพลตฟอร์ม คืออะไร?

ธุรกิจแพลตฟอร์มออนไลน์ (Online platform business) เป็นธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างแพลตฟอร์ม (Platform) ให้กับผู้ใช้บริการ โดยทั่วไปแล้วจะเป็นแพลตฟอร์มที่มีลักษณะเป็นตลาดออนไลน์ (Online marketplace) หรือเป็นแพลตฟอร์มสำหรับบริการในด้านต่างๆ เช่น การจองโรงแรม, การจัดส่งอาหาร, การให้บริการขนส่ง รวมถึงการขายสินค้าและอื่นๆ

ธุรกิจแพลตฟอร์มออนไลน์มักจะมีผู้ใช้บริการที่เป็นผู้ซื้อ (Buyer) และผู้ขาย (Seller) โดยแพลตฟอร์มจะเป็นตัวกลางในการทำธุรกิจระหว่างสองฝ่าย ซึ่งแพลตฟอร์มมักมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงและอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ รวมถึงการจัดการระบบการชำระเงินและการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย

โดยธุรกิจแพลตฟอร์มออนไลน์มีข้อดีต่อผู้ใช้บริการอย่างมาก เนื่องจากสามารถให้บริการในด้านต่างๆ โดยมีความสะดวกสบายและรวดเร็ว โดยผู้ใช้บริการสามารถใช้งานแพลตฟอร์มได้ทุกที่และทุกเวลา นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจโดยมีรายได้จากค่าบริการ ค่านายหน้า หรือจากโฆษณา


Tags

ธุรกิจแพลตฟอร์ม, แพลตฟอร์มออนไลน์, แพลตฟอร์มออนไลน์ คืออะไร


You may also like

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

สนใจเข้าร่วมโปรเจคกับเรา?

>